Cerion

Cerion je vasica med Višnjana in Karojba, pripada občini Višnjan. To se nahaja južno od regionalne ceste Višnjan - Karojba, na 318 metrih nadmorske višine. Po popisu iz leta 2001 ima 46 prebivalcev. Mala prebivalstvo je večinoma ukvarjajo s tradicionalnim kmetijstvom (vinogradi, žit) in živino.

V zgodovini je pripadala družin Motovunu in občine Motovun. Na vaškem pokopališču je cerkev sv Sveti Matej, ki je bila zgrajena v petnajstem stoletju (glagolski napis) je, obnovljena leta 1707, kot je premore "di Stefano GERCO e dei Fratelli Percati", kot je napisano na napis nad vhodom . Na fasadi, ki je prilagojen v 1935 je Preslica z dvema zvonov. Na notranji strani sta dve marmorni oltarji s kipi več.

Na voljo je tudi javno otroško igrišče.

Le en kilometer stran pa je vodni vir imenuje Badavca, ki je bila uporabljena v zadnjih letih, ki so jih prebivalci za oskrbo z vodo. Te dni se v glavnem uporablja kot prostor za zbiranje pesnikov.

Maggiori informazioni su ciò che il comune di Visnjan ha da offrire sono disponibili al seguente link: www.visnjan.hr